Integrationstjänster

Hur registreras vi in i det svenska skattesystemet, banksystemet eller hälsosystemet?
 
Sweden Relocation erbjuder tjänster för behandling av olika skattedokument, registreringar och andra myndighetsdokument.
 
Vi tillhandahåller rådgivning i kontakter med alla myndigheter:
 

  • Immigration och juridisk status i Sverige
  • Svenskt bankkonto
  • Hälso och sjukförsäkring
  • Skatte- och skatteregistrering (Skatteverket),
  • Försäkringskassan

 
Låt vårt team hjälpa dig att göra allt på rätt sätt!